lut 4, 2013

Daň z příjmu fyzických a právnických osob v Polsku


V Polsku jsou zavedeny dvě sazby daně z příjmu fyzických osob. Do ročního příjmu 85 528 PLN (cca 513 168 Kč) je příjem zdaněn 18% sazbou daně. Nad 85 528 PLN potom 32% sazbou daněz příjmu fyzických osob. Na každé dítě, které studuje a je mladší 25 let lze uplatnit daňovou slevu ve výši 1 112 PLN.
Napisał: paulina

Sazba daně z příjmu pro firmy v Polsku v posledních deseti letech značně klesla. V roce 2000 byla sazba daně 30 %. V současné době je sazba daně 19 %.  O Z členských zemí EU je nižší zdanění pouze v Bulharsku (10 %), Kypru (10 %), Irsku (12,5 %), Lotyšsku (15 %), Litvě (15 %) a Rumunsku (16 %). Daň musí platit všechny společnosti, které mají své sídlo nebo vedení na polském území, a to ze všech příjmů. Ostatní společnosti pouze z příjmů z Polska. Dividendy vyplácené v Polsku podléhají rovněž zdanění 19% sazbou daně.

 

Zajímá Vás vedení účetníctví v Polsku v českém jazyce?

Kontaktujte nas: http://polpartner.eu/index.php?page=ucetnictvi-v-polsku-v-cestine