lut 6, 2013

Povinnost registrace k DPH v Polsku pro zahraniční příležitostnou autobusovou dopravu


 

Pro evropské autobusové dopravce, kteří nemají sídlo v Polsku, platí povinnost zaplatit DPH z obratu z části přepravní operace, která byla provedena na území Polska. Dopravce musí být zároveň zaregistrován na finančním úřadu.

Je však zřejmé, že registrace k DPH v Polsku je povinná pro všechny dopravce, kteří poskytli službu na území Polska.

Napisał: admin

Od 21.06.2010 nastala dle polského práva  pro subjekty (právnické i fyzické osoby) registrované v EU povinnost registrovat se v Polsku k DPH. Registrace k DPH v Polsku je velmi složitý proces, dodatečně komplikovaný neúplností a různorodostí poskytovaných informací ze strany polských finančních úřadů. České firmy, které nemají své zastoupení v Polsku a proto neznají složité a často se měnící a různě vykládané finanční předpisy v Polsku, jsou velmi znevýhodněny, diskriminovány a v konečném důsledku finančně poškozeny.

 

Pro ilustraci uvádíme, co polské předpisy mimo jiné vyžadují pro registraci k DPH:

  •  otevření bankovního účtu v Polsku nebo prohlášení firmy, že nebude žádat vrácení
 DPH. Nevidíme důvod, proč by si měly české firmy zvyšovat náklady tím, že si budou
 zřizovat, kromě účtů v ČR, další účty v Polsku. Polský předpis sice nabízí druhou
 možnost - odmítnout zřízení účtu v PL, ale v případě vzniklých nákladů (platby za naftu
 nebo náklady za opravu vozidla v případě poruchy) si tyto náklady nebudou moci české
 firmy odečíst;


  •  předložit smlouvu s účetní kanceláří v Polsku, která českou firmu bude zastupovat v 
 Polsku nebo prohlášení, kde se budou nacházet účetní doklady a kdo je v případě
 kontroly dodá na finanční úřad v Polsku (jedná se o subjekt/osobu v Polsku). Tento
 požadavek také představuje další finanční náklady pro českou firmu;


  •  je nutné vyplnit složité formuláře, které jsou těžko pochopitelné pro běžného polského 
 občana (kolonky obsahují odkazy na jednotlivé zákony, paragrafy, články a odstavce);

  •  je nutné za registraci zaplatit 170;

  •  kromě výpisu z obchodního rejstříku a potvrzení o registraci k DPH z ČR, je nutné
     přiložit smlouvu o založení společnosti (zakládací smlouvu).

JUDr. Irena Nimeřická, Mgr. Vladimíra Stodulková

POZOR! Změny v mezinárodní přepravě osob (13.3.2015): http://www.polpartner.eu/news/29/57/Mezinarodni-preprava-osob-a-DPH-v-Polsku

Potřebujete registrovat českou firmu k DPH v Polsku a chcete komunikovat s polskou účetní firmou v češtině?

Kontaktujte : POLPARTNER