pa 26, 2019

Jednotný kontrolní soubor JPK v Polsku


Od 1. července 2018 – všechny daňové subjekty v Polsku, které vedou účetnictví v elektronické podobě, budou během daňového řízení, ověřovacích úkonů a daňové kontroly na vyžádání polských daňových orgánů předkládat jiné struktury jednotného kontrolního souboru JPK.

Napisał: paulina

JPK na vyžádání zahrnuje:

 

  • účetní knihy – JPK_KR
  • výpis z účtu – JPK_WB
  • sklad – JPK_MAG
  • faktury – JPK_FA
  • daňová kniha výnosů a výdajů – JPK_PKPIR
  • evidence výnosů – JPK_EWP.

V takovém případě budete mít nejméně 3 dny na poskytnutí požadovaných struktur JPK. Můžete je předat např. na flashdisku, paměťové kartě, CD/DVD disku nebo jiném datovém nosiči. V opodstatněných případech (např. velký počet dat, nepřítomnost zodpovědné osoby) se na daňový orgán můžete obrátit se žádostí o prodloužení lhůty stanovené ve výzvě. Díky tomu se vyhnete důsledkům pro případ nedodání požadovaných dat ve stanovené lhůtě. Osobě, která z neopodstatněných důvodů odmítá JPK na vyžádání orgánu poskytnout, může být uložena pořádková pokuta ve výši až 2800 PLN.

Polské struktury JPK jsou zveřejněny na stránkách BIP (informační kancelář) ministerstva financí (odkaz otevírá nové okno na jiném portálu).

 

Zatím se to vztahuje především na polské JPK_VAT. Ostatní struktury jsou pouze popsány v "Ostatní povinnosti daňových subjektů". 

 

Zde je krátká informace:

 

Jednotný kontrolní soubor v Polsku

 

Polský jednotný kontrolní soubor (JPK) je soubor s danou logickou strukturou obsahující záznamy knih a účetních dokladů, které je daňový subjekt povinen na vyžádání daňového orgánu předložit.

1. Účetní knihy

2. Výpisy z účtů

3. Sklad

4. Evidence nákupu a prodeje

5. Faktury

6. Daňová kniha výnosů a výdajů

7. Evidence výnosů

 

Předávání dat ve formátu JPK se vztahuje na každý daňový postup realizovaný správcem daně a orgány daňové kontroly, tj. ověřovací úkony, daňové kontroly, daňové a kontrolní řízení.

Předávané informace se mohou týkat všech dat obsažených v účetnictví nebo části z nich za jednotlivá účetní období. 

Tento soubor lze kontrolnímu orgánu předat pomocí prostředků elektronické komunikace nebo na datových nosičích.

Povinnost hlášení dat ve formátu JPK se vztahuje na všechny daňové subjekty vedoucí své účetnictví v Polsku pro daňové účely pomocí počítačových programů (finančně-účetních).

Výsledkem zavedení JPK má být zvýšení efektivity a účinnosti kontroly daňových subjektů zaměřené na odhalení nesrovnalostí v jejich účetnictví. Díky JPK bude daňová kontrola časově mnohem méně náročná, jelikož daňový subjekt zašle připravená data v dané struktuře, čímž splní svou povinnost.  

 

Zajímá Vás REGISTRACE K DPH V POLSKU, VEDENÍ EVIDENCE DPH V POLSKUanebo VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V POLSKU V ČESKÉM JAZYCE?

Kontaktujte POLPARTNER