pa 26, 2019

Sankce za neuplatnění mechanismu rozdělené platby v Polsku


 

Sankce za neuplatnění mechanismu rozdělené platby v Polsku a neuvedení na polské faktuře poznámky: „mechanizm podzielonej płatności” (mechanismus rozdělené platby):

Napisał: paulina

Druh pochybení

Sankce

Vyhnutí se sankci

daňové subjekty, které nejsou fyzickými osobami

daňové subjekty, které jsou fyzickými osobami

Neuvedení na polské faktuře slov „mechanizm podzielonej płatności”

 

 

Sankce pro prodávajícího

určení dodatečného daňového závazku ve výši 30% částky DPH uvedené na faktuře, z položek se zbožím nebo službami z přílohy č. 15 do zákona o DPH
(čl. 106e odst. 12 zákona o DPH)

odpovědnost za daňový přestupek nebo daňový trestný čin spočívající v nesprávném vystavení faktury
(čl. 62 § 1 a 5 daňového trestního zákoníku)

V případě, že kupující zaplatí DPH, která se na faktuře týkala položky z přílohy č. 15, v režimu MRP (mechanismus rozdělené platby)
 (čl. 106e odst. 13 zákona o DPH)

Porušení povinnosti provést platbu v režimu MPP – platba mimo mechanismus přenesení daňové povinnosti

 

Sankce pro kupujícího

určení dodatečného daňového závazku ve výši 30% částky DPH uvedené na faktuře, z položek se zbožím nebo službami z přílohy č. 15 do zákona o DPH, které se platba týká.

odpovědnost za daňový přestupek nebo daňový trestný čin spočívající v provedení platby částky vyplývající z faktury, navzdory povinnosti uplatnit režim MRP, mimo režim MRP (nový čl. 57c daňového trestního zákoníku)

V případě, že dodavatel nebo poskytovatel služby vyúčtuje celou částku dně vyplývající z faktury, která byla zaplacena s porušením povinnosti uplatnit MRP (čl. 108a odst. 8 zákona o DPH)

* Veuvádíme zde sankce související s daněmi z příjmů.

 

Zajímá Vás REGISTRACE K DPH V POLSKU, VEDENÍ EVIDENCE DPH V POLSKUanebo VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V POLSKU V ČESKÉM JAZYCE?

Kontaktujte POLPARTNER