pa 26, 2019

Likvidace vnitrostátního přenesení daňové povinnosti, Mechanismus rozdělené platby v Polsku / Split payment v Polsku


Likvidace vnitrostátního přenesení daňové povinnosti v Polsku –
Mechanismus rozdělené platby v Polsku / Split payment- Polsko
vstupuje v platnost od 1.11.2019

Napisał: paulina

Dosud se vnitrostátní přenesení daňové povinnosti vztahovalo na firmy obchodující se zbožím zahrnutým do přílohy č. 11 k zákonu o DPH nebo firmy poskytující služby zahrnuté do přílohy č. 14 k zákonu o DPH. Ke dni 1.11.2019 se platnost těchto příloh ruší, a namísto nich byla vyhotovena nová příloha k polskému zákonu o DPH – Č. 15. Tato příloha zahrnuje zboží a služby ze starých příloh 11, 13, 14 a také zcela nové položky.

Od 1.11.2019 se vnitrostátní přenesení daňové povinnosti v Polsku ruší a za zboží z přílohy č. 15 vystavujeme fakturu s polskou sazbou DPH, avšak v polském mechanismu rozdělené platby při fakturách nad 15 000 zł vč. DPH.

 

Firmy prodávající a kupující zboží a služby z nové přílohy č. 15 jsou povinny vlastnit zúčtovací bankovní účet v Polsku!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Pro daňové subjekty nepodnikající a nemající stálou provozovnu na území Polska byl stanoven systém kompenzací umožňující získat od státu náhradu nákladů na obsluhu uvedených bankovních účtů a vedených k nim účtů pro DPH .

 

Zajímá Vás REGISTRACE K DPH V POLSKU, VEDENÍ EVIDENCE DPH V POLSKUanebo VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V POLSKU V ČESKÉM JAZYCE?

Kontaktujte POLPARTNER