pa 26, 2019

Bílý seznam plátců DPH v Polsku


Polský bílý seznam plátců DPH – platí od 1.9.2019

Portál, který umožňuje ověřit protistranu, zda je její DIČ aktivní v registru aktivních plátců, nebo zda subjekt je v daném okamžiku registrován k DPH v Polsku. Portál obsahuje rovněž informace o tom, zda protistrana není zapsána do seznamu daňových subjektů vyškrtnutých z registru DPH v Polsku nebo zda její registrace k DPH v Polsku byla obnovena po dřívějším vyškrtnutí úřadem. Rovněž zde můžeme zjistit ostatní údaje o konkrétním subjektu a to, zda jeho DIČ bylo v polském systému DPH v konkrétní den aktivní nebo nikoliv. Portál bude obsahovat údaje z 5 let předcházejících roku, v němž je subjekt ověřován.

Napisał: paulina

Seznam plátců má být aktualizován jednou denně, v pracovních dnech

Na polském bílém seznamu plátců DPH jsou důležité především zveřejněné bankovní účty jednotlivých firem. Firmy, které dosud zúčtovací účty neměly nebo je finančnímu úřadu nenahlásily, jsou povinny je založit nebo nahlásit.

 

Od 1.1.2020 bude nutno všechny transakce nad 15 000 zł vč. DPH provádět na zúčtovací bankovní účty dodavatelů zveřejněné na bílém seznamu plátců DPH v Polsku, v opačném případě poneseme společnou a nerozdílnou odpovědnost za DPH vyplývající ze zboží, které nám dodavatel dodal, tzn., že pokud dodavatel nezaplatí DPH z faktur, které nám vystavil, finanční úřad bude moci tuto DPH vymoci od nás.  

Přístup k bílému seznamu plátců:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

 

Pokud se nám stane, že peníze převedeme na jiný účet nežli účet zveřejněný na polském bílém seznamu plátců DPH od 1.1.2020, a chceme se vyhnout společné a nerozdílné odpovědnosti, musíme:

 

  • Do 3 dnů od zadání platebního příkazu tuto skutečnost oznámit řediteli finančního úřadu příslušného pro subjekt, který fakturu vystavil  

 

Pokud budeme platbu provádět v rámci mechanismu rozdělené platby, v případě DPH se na nás sankce nebudou vztahovat i v případě, že účty, na které jsme provedli platby, nebudou zveřejněny na seznamu plátců.

*Zde uvádíme jen sankce související s DPH.  

 

 

Zajímá Vás REGISTRACE K DPH V POLSKU, VEDENÍ EVIDENCE DPH V POLSKUanebo VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V POLSKU V ČESKÉM JAZYCE?

 

Kontaktujte POLPARTNER