mar 13, 2015

Mezinárodní přeprava osob a DPH v Polsku


Od dne 1. ledna roku 2012 mají zahraniční subjekty, poskytující na území Polska příležitostnou (jakýkoliv počet) silniční přepravu osob autobusy registrovanými na území jiného členského státu nežli Polsko, možnost využití zjednodušené registrace a odvodu daně z přidané hodnoty v Polsku, které jsou normovány právními předpisy ze čl.134a-134c zákona ze dne 11. března 2004 o dani z přidané hodnoty (Sb. Z. z roku 2011 č. 177, pol. 1054, ve znění pozdějších předpisů).
Napisał: paulina

Zjednodušenou proceduru registrace k DPH v Polsku a odvodů DPH mohou využít plátci poskytující výhradně služby mezinárodní silniční přepravy, spočívající na příležitostné přepravě osob autobusy registrovanými na území jiného členského státu nežli Polsko, mající sídlo podnikání nebo stále místo podnikání, ze kterého tyto služby poskytují, nebo trvalé bydliště či místo pobytu na území členského státu jiného nežli území Polska, pokud tito plátci nejsou registrováni jako aktivní plátci DPH a nebudou využívat možnost odpočtu daně na vstupu, obdržení vrácení daně nebo vrácení rozdílu daně uvedeného ve čl. 87 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

Důležité!
Pro využití zvláštní procedury v rozsahu poskytování služeb příležitostné mezinárodní silniční přepravy osob je nutno podat přihlášku informující o tom, že má plátce v úmyslu využít zvláštní proceduru odvodu daně. Tato přihláška se podává Řediteli druhého finančního úřadu Varšava-Śródmieście (Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście).

Po podání přihlášky informující o úmyslu využití zvláštní procedury odvodu daně, Ředitel druhého finančního úřadu Varšava-Śródmieście přidělí plátci identifikační číslo pro potřeby služeb, které plátce poskytuje na území Polska.

V případě služeb mezinárodní silniční přepravy, spočívající na příležitostné přepravě osob autobusy registrovanými na území jiného členského státu nežli Polsko, poskytované plátcem identifikovaným jako „plátce DPH – příležitostná přeprava“, je řidič vozidla povinen během provádění této přepravy na území Polska mít u sebe v papírové podobě potvrzení o identifikaci plátce jako „plátce DPH – příležitostná přeprava“ (VAP-5).

 

Nabízíte mezinárodní přepravu osob přes Polsko a potřebujete se zaregistrovat k DPH v Polsku?

Kontaktujte: POLPARTNER