Výpis z polského živnostenského rejstříku


Potřebujete výpis z polského živnostenského rejstříku?
Neznáte polský jazyk a chtěli byste využít pomoc?
Chcete ušetřit čas a náklady spojené s návštěvami polských úřadů a náklady na tlumočníka?

 

Zajistíme Vám VÝPIS Z POLSKÉHO ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU!

 

 

Živnostenský rejstřík (Ewidencja Działalności Gospodarczej) se zabývá registrací fyzických osob zakládajících či provozujících živnostenskou činnost, a také poskytováním informací o zaregistrovaných živnostnících.

 

VÝPIS Z POLSKÉHO ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU obsahuje:

1. Základní údaje:

Jméno

Příjmení

DIČ

Název firmy

 

2. Kontaktní údaje:

Adresa elektronické pošty – pokud podnikatel uvedl

Adresa webových stránek - pokud podnikatel uvedl

 

3. Adresní údaje:

Adresa hlavního místa podnikání

Adresa dalších míst podnikání

Doručovací adresa

Občanství

 

4. Další údaje:

Datum zahájení provozování živnostenské činnosti

Datum pozastavení provozování živnostenské činnosti

Datum obnovení provozování individuální činnosti

Datum ukončení živnostenské činnosti

Datum vyškrtnutí z registru

Převažující živnostenská činnost (kód z Polské klasifikace podnikání - PKD)

Provozovaná živnostenská činnost (kódy z Polské klasifikace podnikání – PKD)

Společný majetek manželů

Status individuální živnostenské činnosti

 

5. Civilní společnost, jejichž společníkem podnikatel je

6.  Zákazy

7. Informace týkající se úpadku / insolvenčního řízení

8. Zmocněnci podnikatele

 

Jako kancelář Soudního znalce v oboru účetnictví Vám nabízíme také vedení účetnictví v Polskuadresu sídlavirtuální kancelář či založení společnosti v Polsku (v polsko- českém pohraničí, ve městě Cieszyn – bezmála 300 metrů od hraničního přechodu) a mnoho jiných služeb pro podporu českých podnikatelů na polském trhu.

 

Zajímá Vás služba VÝPIS Z POLSKÉHO ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU? Neváhejte nás kontaktovat, naši dvoujazyční experti jsou připraveni Vám pomoci.