Výpis z polského obchodního rejstříku (KRS)


Potřebujete výpis z polského obchodního rejstříku?
Neznáte polský jazyk a chtěli byste využít pomoc?
Chcete ušetřit čas a peníze spojené s návštěvami na polských úřadech a náklady na tlumočníka?

 

Zajistíme Vám úředně ověřený VÝPIS Z POLSKÉHO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU!

 

Výpis z obchodního rejstříku (KRS) je nejznámější a nejčastěji používaný dokument v právním oběhu. Obsahuje uspořádaný dle určitého schéma soubor informací, který je z důvodu své významnosti plně veřejný a dostupný pro každého. Hlavní význam má zejména popis způsobu zastupování subjektů zapsaných v obchodním rejstříku (KRS) a jména a příjmení osob mohoucích tyto subjekty zastupovat. Z toho důvodu je výpis z obchodního rejstříku vyžadován prakticky při každém právním úkonu prováděném jménem zapsaného subjektu a každý takový subjekt by měl pro vlastní pohodlí vždy disponovat předmětným dokumentem.

 

 

VÝPIS Z POLSKÉHO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU je dostupný v dvou verzích: 
 
a) Aktuální výpis z polského obchodního rejstříku – obsahuje aktuální údaje o společnosti,
b) Podrobný výpis z polského obchodního rejstříku – obsahuje informace o společnosti od začátku jejího vzniku.

  

Jako kancelář Soudního znalce v oboru účetnictví Vám nabízíme také vedení účetnictví v Polskuadresu sídlavirtuální kancelář či založení společnosti v Polsku (v polsko- českém pohraničí, ve městě Cieszyn – bezmála 300 metrů od hraničního přechodu) a mnoho jiných služeb pro podporu českých podnikatelů na polském trhu.

 

Zajímá Vás služba VÝPIS Z POLSKÉHO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU (KRS)? Neváhejte nás kontaktovat, naši dvoujazyční experti jsou připraveni Vám pomoci.