Výpis z polského katastru nemovitosti


Potřebujete výpis z polského katastru nemovitostí ?

Neznáte polský jazyk a chtěli byste využít pomoc?

Chcete ušetřit čas a peníze spojené s návštěvami na polských úřadech a náklady na tlumočníka? 

 

 

 

 

Zajistíme Vám úředně ověřený VÝPIS Z POLSKÉHO KATASTRU NEMOVITOSTÍ!

 

 

Výpis z katastru nemovitostí je základním dokumentem každí nemovitosti, je možné ji přirovnat k občanskému průkazu dané parcely, domu či bytu. Obsahuje mezi jinými informace o umístění nemovitosti, majitelích, ploše a druhu nemovitosti. V katastru nemovitostí najdeme také informace o hypotékách a probíhajících exekučních řízeních.

 

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ se skládá ze čtyř dílů:

Díl I (skládá se ze dvou dílů):

díl I-O – Označení nemovitosti – zde se nacházejí údaje z evidence pozemků umožňující označení nemovitosti
díl I-Sp – Spis práv týkajících se vlastnictví – zde se nacházejí případná práva týkající vlastnického práva k zapsané nemovitosti

 Díl II:

zde se nacházejí informace týkající se vlastníka či vlastníků nemovitosti či věčného uživatele (użytkownika wieczystego)

 Díl III:

zde se nacházejí zápisy týkající se věcných práv k cizí věci (s výjimkou hypoték), omezení ve spravování nemovitosti či věčného užívání (użytkowanie wieczyste), osobních práv a nároků, které nemovitost zatěžují (s výjimkou hypoték)

 Díl IV:

zde se nacházejí zápisy týkající se hypotéky (mezi jinými výše a druh hypotéky)

 

VÝPIS Z POLSKÉHO KATASTRU NEMOVITOSTÍ je dostupný ve dvou verzích:  

a) Běžný výpis z polského katastru nemovitostí- obsahuje aktuální stav zápisů v katastru nemovitostí, kdo je vlastníkem, informace o hypotéce apod. (běžný výpis je nutný např. pro banku, notáře, za účelem zjištění aktuálního stavu nemovitostí).

b) Úplný výpis z polského katastru nemovitostí – obsahuje úplné informace o nemovitosti, čili stav zápisů a vyškrtnutí (změn) v katastru nemovitostí, informace o žádostech a návrzích, stížnostech a soudních rozhodnutí, odvoláních a úředních řízení.

 

Jako kancelář Soudního znalce v oboru účetnictví Vám nabízíme také vedení účetnictví v Polskuadresu sídlavirtuální kancelář či založení společnosti v Polsku (v polsko- českém pohraničí, ve městě Cieszyn – bezmála 300 metrů od hraničního přechodu) a mnoho jiných služeb pro podporu českých podnikatelů na polském trhu.

 

Zajímá Vás služba VÝPIS Z POLSKÉHO KATASTRU NEMOVITOSTI? Neváhejte nás kontaktovat, naši dvoujazyční experti jsou připraveni Vám pomoci.