Založení polské pobočky


Chcete vejít na polský trh?
Máte již společnost v České republice / na Slovensku a chcete otevřít pobočku firmy v Polsku?
Neznáte jazyk a hledáte pomoc?

 

 Založíme Vám pobočku V POLSKU a vše zařídíme za Vás!

 

 Pobočkou je vydělená a organizačně samostatná část podnikatelské činnosti, která je prováděna mimo sídlo firmy nebo hlavní místo výkonu podnikatelské činnosti.

Pobočka disponuje určitým majetkem, který vlastnictvím společnosti v zemi, ve které má společnost sídlo. Základní vlastností pobočky zahraniční firmy je skutečnost, že nemá samostatnou právní subjektivitu, a proto subjektem všech práv a povinností zůstává zahraniční firma.

 

Předmět činnosti pobočky

Předmět podnikatelské činnosti pobočky se nemlže lišit od předmětu činnosti zahraniční firmy, avšak nemusí být tak široký, jako předmět podnikatelské činnosti zahraniční firmy. Může zahrnovat pouze některé jeho části.

 

Zakladatel

Pobočku může založit zahraniční firma, která provozuje podnikatelskou činnost na území Polska.

Abychom mohli otevřít pobočku v Polsku, musíme v pobočce ustanovit osobu oprávněnou k zastupování firmy. 

 
Charakteristické vlastnosti

Pobočkou je vydělená a organizačně samostatná část podnikatelské činnosti, která je zahraničním podnikatelem prováděna mimo sídlo firmy.

Z právního hlediska je však částí zahraniční firmy, nemá právní subjektivitu a právně vydělený majetek, a veškeré činnosti pobočky mají právní účinky přímo pro zahraniční firmu.

 
Minimální kapitál

Vklad na základní kapitál není povinný.

 

Zodpovědnost

Neomezená zodpovědnost zahraniční společnosti a ručení celým svým majetkem za závazky pobočky v Polsku.

 

 

 

 

 

Povinnosti

Zahraniční podnikatel, který tvoří pobočku své firmy v Polsku, je povinen:

  • používat k označení pobočky v Polsku originální název firmy spolu s přeloženou do polského jazyka právní formou podnikání a přidáním slovního spojení "pobočka v Polsku"; 
  • vést pro pobočku v Polsku samostatné účetnictví v polském jazyce v souladu s předpisy zákona o účetnictví (ustawy o rachunkowości)
  • ustanovit v polské pobočce osobu oprávněnou k zastupování zahraniční firmy v souladu se čl. 87 zákona o svobodě podnikatelské činnosti (ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Jako kancelář Soudního znalce v oboru účetnictví Vám nabízíme také vedení účetnictví v Polskuadresu sídla či virtuální kancelář v Polsku (v polsko- českém pohraničí, ve městě Cieszyn – bezmála 300 metrů od hraničního přechodu) a mnoho jiných služeb pro podporu českých podnikatelů na polském trhu.

 

 

 

Registrace pobočky v Polsku

 

K registraci pobočky Polsku je vyžadováno uvedení následujících informací:

1. Informace o místě provozování činnosti a adrese pobočky – v Polsku;

2. Informace obsahující příjmení a adresy členů představenstva (vedení) zahraniční firmy, zásady zastupování zahraniční firmy, a také příjmení a adresy členů dozorčí rady, poku byla ustanovena;

3. Informace obsahující osobní údaje (včetně PESEL – rodné číslo), adresu v Polsku a osobu určenou k zastupování zahraniční firmy v polské pobočce (tj. osoby disponující obecnou plnou mocí);

4. Informace týkající se předmětu činnosti vykonávané pobočkou v Polsku, v soulasu s Polskou klasifikací živnostenské činnosti (Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej) (ekvivalent evropské klasifikace NACE) – předmět činnosti v Polsku nemůže být širší nežli předmět činnosti zahraniční firmy, avšak může být užší.

 

K registraci pobočky v Polsku jsou vyžadovány následující dokumenty:

1. Rozhodnutí příslušného zahraničního orgánu ve věci vytvoření pobočky v Polsku a místa jeho činnosti;

2. Rozhodnutí ve věci určení osoby zastupující zahraniční firmu v polské pobočce (na základě plné moci v obecné úpravě);

3. Notářsky ověřený vzor podpisu osoby oprávněné k zastupování zahraniční firmy v polské pobočce;

4. Úředně ověřená kopie smlouvy společnosti spolu s jejím soudním překladem – v praxi to znamená, že kopie smlouvy musí být ověřená notářem, a polská verze musí být zhotovena soudním tlumočníkem;

5. Výpis z příslušného obchodního rejstříku zahraniční firmy spolu se soudním překladem – zdůrazňujeme, že je nezbytný originál výpisu, a polská verze musí být zhotovena soudním tlumočníkem;

6. Dokument potvrzující, že mezi státem zahraniční firmy a Polskem je vyplněno pravidlo vzájemnosti (v případě firmy ze členského státu Evropské unie je toto pravidlo splněno na základě předpisů Smlouvy ES).

 

Zajímá Vás služba ZALOŽENÍ POBOČKY V POLSKU? Neváhejte nás kontaktovat, naši dvoujazyční experti jsou připraveni Vám pomoci.