Tekst alternatywny

Zkušenosti v účetnict a financích, Certifikát Ministra financí č. 5950/2004 opravňující k poskytování účetních služeb

Vysoce kvalifikovaný tým, přesnost a profesionalita, včasnost a spolehlivost, odpovědnost a svědomitost, protože víme,
že v účetnictví není prostor pro žádné kompromisy!

Spolupráce se subjekty občanského a obchodního práva z různých oborů. Obsluha firem nejen s polským ale i se zahraničním kapitálem (zejména s českým kapitálem). Neváhejte využít naši nabídku!

Nabídka maximálně přizpůsobená všem Vašim potřebám! Máte daňové nedoplatky? Potřebujete zastupování
před daňovými a správními orgány? Kontaktujte nás!

Pro pohodlí našich českých klientů poskytujeme vedení účetnictví v češtině!

Zaměstnáváme vysoce kvalifikovaný tým, jehož všichni členové absolvovali prestižní Vysoké ekonomické školy
a mají oprávnění k poskytování účetních služeb.

INFORMACE O POLSKÉM TRHU

Účetnictví v Polsku v češtině


Chcete vstoupit na polský trh, avšak nemáte kontakty na zkušeného účetního anebo působíte již na polském trhu avšak nejste spokojeni se svým účetním?   Polské účetní právo je složitější než české. Z tohoto důvodu je velmi důležité najít na trhu vhodnou účetní firmu, která umí komunikovat v češtině a má zkušenosti s vedením českých obchodních subjektů. 

Více...

Povinnost registrace k DPH v Polsku pro zahraniční příležitostnou autobusovou dopravu


  Pro evropské autobusové dopravce, kteří nemají sídlo v Polsku, platí povinnost zaplatit DPH z obratu z části přepravní operace, která byla provedena na území Polska. Dopravce musí být zároveň zaregistrován na finančním úřadu. Je však zřejmé, že registrace k DPH v Polsku je povinná pro všechny dopravce, kteří poskytli službu na území Polska.

Více...

Spotřební daně v Polsku


Spotřební daně jsou v Polsku, stejně jako v ostastních zemích EU, uvaleny na benzín, těžká paliva a jiné energetické produkty, alkoholické nápoje či tabákové výrobky. Podívejme se na některé spotřební daně.

Více...

Daň z příjmu fyzických a právnických osob v Polsku


V Polsku jsou zavedeny dvě sazby daně z příjmu fyzických osob. Do ročního příjmu 85 528 PLN (cca 513 168 Kč) je příjem zdaněn 18% sazbou daně. Nad 85 528 PLN potom 32% sazbou daněz příjmu fyzických osob. Na každé dítě, které studuje a je mladší 25 let lze uplatnit daňovou slevu ve výši 1 112 PLN.

Více...

 Strana 9 z 9