Tekst alternatywny

Zkušenosti v účetnict a financích, Certifikát Ministra financí č. 5950/2004 opravňující k poskytování účetních služeb

Vysoce kvalifikovaný tým, přesnost a profesionalita, včasnost a spolehlivost, odpovědnost a svědomitost, protože víme,
že v účetnictví není prostor pro žádné kompromisy!

Spolupráce se subjekty občanského a obchodního práva z různých oborů. Obsluha firem nejen s polským ale i se zahraničním kapitálem (zejména s českým kapitálem). Neváhejte využít naši nabídku!

Nabídka maximálně přizpůsobená všem Vašim potřebám! Máte daňové nedoplatky? Potřebujete zastupování
před daňovými a správními orgány? Kontaktujte nás!

Pro pohodlí našich českých klientů poskytujeme vedení účetnictví v češtině!

Zaměstnáváme vysoce kvalifikovaný tým, jehož všichni členové absolvovali prestižní Vysoké ekonomické školy
a mají oprávnění k poskytování účetních služeb.

INFORMACE O POLSKÉM TRHU

Registrace OSVČ V Polsku


Postup při registraci je pro občana EU následující :   1.    Podání žádost o zápis do obchodního rejstříku v místě bydliště či místě provádění        podnikatelských aktivit. 2.    Obdržení statistického čísla REGON. Číslo vydává místní statistický úřad        (Urząd  statystyczny). 3.    Vytvoření razítka podniku. To musí obsahovat tyto údaje: celé jméno podniku, adresu        podniku a číslo REGON (IČ), NIP (DIČ).

Více...

Právní formy podnikání v Polsku


Přehled právních forem podníkání v Polsku:  Společnost s ručením omezeným, Akciová společnost, Komanditní společnost, Veřejná obchodní společnost, Sdružení, 

Více...

Sazby DPH v Polsku


Pro státní pokladnu je nejvýnosnější daní DPH, stejně jako ve většině členských zemí EU. Pro rok 2011 došlo v Polsku ke zvýšení sazeb DPH. Základní sazba daně pro rok 2011 je 23 %, snížená sazba daně 8 % a super snížená sazba daně 5 %. Tyto sazby DPH platí i pro rok 2013. V roce 2010 byly sazby daně 22 %, 7 % a 3 %. Polsko patří tedy mezi členské země EU, kde jsou zavedeny tři sazby DPH. Snížená 8% sazba daně je uvalena např. na léky a zdravotnické pomůcky, elektrickou energii, zemědělské stroje, dětské zboží.

Více...

Sociální a zdravotní pojištění v Polsku


Zaměstnavatel i zaměstnanec odvádí z hrubé mzdy zaměstnance důchodové pojištění, invalidní pojištění, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění, úrazové pojištění, prácovní fond (pojištění v nezaměstnanosti). Souhrnné odvody na pojistném činí 17,8 % na straně zaměstnance a 14,8 % na straně zaměstnavatele z měsíční hrubé mzdy. Odvody na pojistném musí být vždy zaplaceny do 15. dne každého měsíce.

Více...

 Strana 8 z 9