Tekst alternatywny

Zkušenosti v účetnict a financích, Certifikát Ministra financí č. 5950/2004 opravňující k poskytování účetních služeb

Vysoce kvalifikovaný tým, přesnost a profesionalita, včasnost a spolehlivost, odpovědnost a svědomitost, protože víme,
že v účetnictví není prostor pro žádné kompromisy!

Spolupráce se subjekty občanského a obchodního práva z různých oborů. Obsluha firem nejen s polským ale i se zahraničním kapitálem (zejména s českým kapitálem). Neváhejte využít naši nabídku!

Nabídka maximálně přizpůsobená všem Vašim potřebám! Máte daňové nedoplatky? Potřebujete zastupování
před daňovými a správními orgány? Kontaktujte nás!

Pro pohodlí našich českých klientů poskytujeme vedení účetnictví v češtině!

Zaměstnáváme vysoce kvalifikovaný tým, jehož všichni členové absolvovali prestižní Vysoké ekonomické školy
a mají oprávnění k poskytování účetních služeb.

INFORMACE O POLSKÉM TRHU

Nová sazba DPH na E-knihy Polsku


        E-knihy, nová sazba DPH v Polsku – platí od 1.11.2019

Více...

Zrušení registrace k DPH v Polsku


  Zrušení registrace k DPH v Polsku

Více...

Zásilkový prodej poskytovaný polským fyzickým osobám


Zásilkový prodej do Polska Zásilkový prodej poskytovaný polským fyzickým osobám Obecné pravidlo hovoří, že zboží zasílané podnikatelem soukromého zákazníkovi v EU by mělo být zdaněno v zemi zákazníka. Existuje však výjimka, která spočívá v tom, že pokud hodnota zboží zasílaného do dané členské země EU nepřekročí v daném roce částku limitů (popsaných v níže uvedené tabulce), prodávající může DPH účtovat podle sazeb platících v jeho zemi.  

Více...

Mezinárodní přeprava osob a DPH v Polsku


Od dne 1. ledna roku 2012 mají zahraniční subjekty, poskytující na území Polska příležitostnou (jakýkoliv počet) silniční přepravu osob autobusy registrovanými na území jiného členského státu nežli Polsko, možnost využití zjednodušené registrace a odvodu daně z přidané hodnoty v Polsku, které jsou normovány právními předpisy ze čl.134a-134c zákona ze dne 11. března 2004 o dani z přidané hodnoty (Sb. Z. z roku 2011 č. 177, pol. 1054, ve znění pozdějších předpisů).

Více...

 Strana 3 z 9