Tekst alternatywny

Zkušenosti v účetnict a financích, Certifikát Ministra financí č. 5950/2004 opravňující k poskytování účetních služeb

Vysoce kvalifikovaný tým, přesnost a profesionalita, včasnost a spolehlivost, odpovědnost a svědomitost, protože víme,
že v účetnictví není prostor pro žádné kompromisy!

Spolupráce se subjekty občanského a obchodního práva z různých oborů. Obsluha firem nejen s polským ale i se zahraničním kapitálem (zejména s českým kapitálem). Neváhejte využít naši nabídku!

Nabídka maximálně přizpůsobená všem Vašim potřebám! Máte daňové nedoplatky? Potřebujete zastupování
před daňovými a správními orgány? Kontaktujte nás!

Pro pohodlí našich českých klientů poskytujeme vedení účetnictví v češtině!

Zaměstnáváme vysoce kvalifikovaný tým, jehož všichni členové absolvovali prestižní Vysoké ekonomické školy
a mají oprávnění k poskytování účetních služeb.

INFORMACE O POLSKÉM TRHU

Mechanismus rozdělené platby Polsko (MPP) / Split payment v Polsku


  Od 1.11.2019 bude nutno vystavovat faktury s polskou sazbou DPH rovněž za zboží a služby uvedené v příloze č. 15 do polského zákona o DPH, avšak v případě zboží a služeb z přílohy č. 15 bude aplikován mechanismus rozdělení platby / split payment,

Více...

Likvidace vnitrostátního přenesení daňové povinnosti, Mechanismus rozdělené platby v Polsku / Split payment v Polsku


Likvidace vnitrostátního přenesení daňové povinnosti v Polsku – Mechanismus rozdělené platby v Polsku / Split payment- Polsko vstupuje v platnost od 1.11.2019

Více...

Bílý seznam plátců DPH v Polsku


Polský bílý seznam plátců DPH – platí od 1.9.2019 Portál, který umožňuje ověřit protistranu, zda je její DIČ aktivní v registru aktivních plátců, nebo zda subjekt je v daném okamžiku registrován k DPH v Polsku. Portál obsahuje rovněž informace o tom, zda protistrana není zapsána do seznamu daňových subjektů vyškrtnutých z registru DPH v Polsku nebo zda její registrace k DPH v Polsku byla obnovena po dřívějším vyškrtnutí úřadem. Rovněž zde můžeme zjistit ostatní údaje o konkrétním subjektu a to, zda jeho DIČ bylo v polském systému DPH v konkrétní den aktivní nebo nikoliv. Portál bude obsahovat údaje z 5 let předcházejících roku, v němž je subjekt ověřován.

Více...

Nový seznam „citlivého“ zboží v Polsku - nová příloha č. 15 k zákonu o DPH v Polsku


  Nový seznam „citlivého“ zboží v Polsku - nová příloha č. 15 k polskému zákonu o DPH

Více...

 Strana 2 z 9