Polský trh


Zásilkový prodej poskytovaný polským fyzickým osobám


Zásilkový prodej do Polska Zásilkový prodej poskytovaný polským fyzickým osobám Obecné pravidlo hovoří, že zboží zasílané podnikatelem soukromého zákazníkovi v EU by mělo být zdaněno v zemi zákazníka. Existuje však výjimka, která spočívá v tom, že pokud hodnota zboží zasílaného do dané členské země EU nepřekročí v daném roce částku limitů (popsaných v níže uvedené tabulce), prodávající může DPH účtovat podle sazeb platících v jeho zemi.  

Více...

Mezinárodní přeprava osob a DPH v Polsku


Od dne 1. ledna roku 2012 mají zahraniční subjekty, poskytující na území Polska příležitostnou (jakýkoliv počet) silniční přepravu osob autobusy registrovanými na území jiného členského státu nežli Polsko, možnost využití zjednodušené registrace a odvodu daně z přidané hodnoty v Polsku, které jsou normovány právními předpisy ze čl.134a-134c zákona ze dne 11. března 2004 o dani z přidané hodnoty (Sb. Z. z roku 2011 č. 177, pol. 1054, ve znění pozdějších předpisů).

Více...

Registrace zahraniční firmy k DPH v Polsku


  Povinná registrace zahraničního podnikatele k DPH v Polsku. V některých situacích má zahraniční podnikatel povinnost registrovat se k DPH v Polsku, odvádět polskou daň z přidané hodnoty a podávat příslušná daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.  

Více...

Minimální mzda v Polsku v roce 2015


  Minimální mzda je zákonem stanovená částka minimálního platového ohodnocení zaměstnanců, která je jednotná pro celou zemi, a pod jejíž hodnotu nelze snížit mzdu pro zaměstnance pracujícího na plný úvazek. V Polsku je výše nejnižší mzdy stanovena na základě jednání členů Trojstranné komise, čili odborových svazů, zaměstnavatelů a zástupců vlády.

Více...

Pojistné na sociální a zdravotní pojištění pro zakládající živnostenskou činnost v Polsku v roce 2015


  Osoby zakládající živnostenskou činnost v Polsku mají na začátku právo na preferenční pojistné zálohy na sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že po dobu prvních 24 kalendářních měsíců ode dne zahájení živnostenské činnosti v Polsku, základ vyměření pojistného na sociální a zdravotní pojištění pro tyto osoby tvoří nahlášená částka, avšak nikoliv nižší nežli 30 proc. z částky minimální mzdy. 

Více...

Strana 1 z 6