lip 1, 2015

Zásilkový prodej poskytovaný polským fyzickým osobám


Zásilkový prodej do Polska

Zásilkový prodej poskytovaný polským fyzickým osobám

Obecné pravidlo hovoří, že zboží zasílané podnikatelem soukromého zákazníkovi v EU by mělo být zdaněno v zemi zákazníka. Existuje však výjimka, která spočívá v tom, že pokud hodnota zboží zasílaného do dané členské země EU nepřekročí v daném roce částku limitů (popsaných v níže uvedené tabulce), prodávající může DPH účtovat podle sazeb platících v jeho zemi.  

Napisał: paulina

Díky tomu se podnikatel nemusí registrovat jako plátce DPH v každé zemi EU, ze které pocházejí jeho zákazníci. Může tak však učinit pokud dojde k závěru, že je to výhodnější. A kdy tomu tak bude? Samozřejmě tehdy, kdy je v zemi určení DPH na dané zboží nižší.  

 

V Polsku, v případě zásilkového prodeje, platí limit prodeje ve výši 160.000 zł. Vztahuje se tak také na zahraniční subjekty, které provádějí prodej polským osobám, které nejsou plátci, nebo plátcům, kteří nabytí zboží v rámci společenství z titulu dané transakce nevypořádají.

Zahraniční plátce se může dobrovolně registrovat k DPH v Polsku a přiznávat DPH v Polsku – před překročením limitu prodeje ve výši 160.000 zł.

 

Vypořádání podle pravidel zásilkového prodeje neplatí pro:

  • nové dopravní prostředky,
  • zboží, které je instalováno nebo montováno se zkouškou uvedení do provozu nebo bez ní, kterou provádí dodavatel nebo subjekt jednající na jeho objednávku,   
  • zboží podléhající spotřební dani,
  • použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty či starožitnosti, pro jejichž zdanění se aplikují pravidla DPH-marže.

Neznamená to, že takové zboží nelze zaslat poštou. Avšak není možné jejich zdanění v rámci předpisů o zásilkovém prodeji z území svého státu, protože právě v tom případě platí regulace týkající se tzv. dodání zboží uvnitř společenství. 

 

Místo zdanění

Standardně se v případě vypořádání daně při zásilkovém prodeji místem zdanění stává země, do které bude zboží po zaslání nebo přepravě dodáno – tj. pokud zahraniční plátce překročil 160 000 zł nebo se dobrovolně registroval k DPH v Polsku.  

Neméně, pokud částka prodeje nepřekračuje limit a zahraniční plátce se neregistroval k DPH v Polsku – je nutno aplikovat opačné pravidlo, čili zdanění prodeje v místě odeslání.  

 

LIMITY pro zásilkový prodej v Polsku a v jinych zemich

 

V případě prodeje do Polska (prodej ze zahraničí, ze členské země Evropské unie), je vypořádání zásilkového prodeje limitováno hodnotou 160.000 zł. V případě prodeje má na limit vliv celková hodnota zboží jiného, nežli zboží podléhající spotřební dani nebo zboží zaslané nebo přepravované ze stejné členské země, snížená o částku daně z přidané hodnoty (částka bez DPH). Na limit nemá vliv hodnota poskytovaných služeb. Limity se týkají prodeje prováděného v rámci tohoto procesu, čili např. zboží, jehož nabytí uvnitř společenství vypořádá protistrana, nebo zboží prodávané plátci, nebudou mít vliv na prodej v rámci limitu. Limit nesmí být překročen v daném roce ani předchozím roce. 

V případě prodeje do zahraničí platí limity příslušně podle dané země s tím, že každý stát má právo stanovit částku limitu individuálně.  

Limity od 1. července 2014

Země 

Limit

Rakousko

35’000 EUR

Belgie

35’000 EUR

Bulharsko

70’000 BGN = 35'791 EUR

Chorvatsko

270'000 HRK

Kypr

35'000 EUR

Česká republika   

1’140’00 CZK = 46'570 EUR

Dánsko

280’000 DKK = 37'557 EUR

Estonsko

35’151 EUR

Finsko

35’000 EUR

Francie

100’000 EUR

Řecko 

35’000 EUR

Španělsko

35’000 EUR

Holandsko

100’000 EUR

Irsko

35’000 EUR

Litva

125’000 LTL = 36'203 EUR

Lucembursko

100’000 EUR

Lotyšsko

24’000 LVL = 34'052 EUR

Malta

35’000 EUR

Německo

100’000 EUR

Polsko

160’000 PLN = 40.293 EUR

Portugalsko

35’000 EUR

Slovensko

35’000 EUR

Slovinsko

35’000 EUR

Švédsko 

320’000 SEK = 36'232 EUR

Rumunsko

118.000 RON = 28'012 EUR

Maďarsko 

8’800’000 HU

 

Zajímá Vás REGISTRACE K DPH V POLSKU, VEDENÍ EVIDENCE DPH V POLSKU anebo VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V POLSKU V ČESKÉM JAZYCE?

 

Kontaktujte POLPARTNER