mar 5, 2015

Registrace zahraniční firmy k DPH v Polsku


 

Povinná registrace zahraničního podnikatele k DPH v Polsku.

V některých situacích má zahraniční podnikatel povinnost registrovat se k DPH v Polsku, odvádět polskou daň z přidané hodnoty a podávat příslušná daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.  

Napisał: paulina

Například :

  •  zahraniční podnikatel v Polsku umístil trvalé místo podnikání, ve smyslu předpisů EU týkajících se DPH, a z tohoto místa poskytuje služby nebo provádí dodání zboží, pro které je místem poskytnutí území Polska
  • zahraniční podnikatel neumístil v Polsku trvalé místo podnikání ve smyslu předpisů EU týkajících se DPH, avšak provádí na území Polska dodání zboží nebo poskytuje služby, pro které je to on, a nikoliv nabyvatel, povinen odvést příslušnou daň z přidané hodnoty na území Polska (čili provádí činnosti, pro které neplatí pravidlo tzv. „obráceného zdanění“ -  Reverse charge)
  • zahraniční podnikatel provozuje zásilkový prodej polským fyzickým osobám a tento prodej překročil v měřítku roku hodnotu 160 000zł
  • zahraniční podnikatel poskytuje služby na polských nemovitostech (prodejce nebo nabyvatel musí odvést DPH v Polsku)

    Dobrovolná registrace zahraničního podnikatele k DPH v Polsku.  

 Zahraniční podnikatel, který není povinen registrovat se k dani z přidané hodnoty v Polsku, se může k dani z přidané hodnoty registrovat dobrovolně, pokud to pro něj bude ekonomicky výhodné.
Obvykle dobrovolná registrace k dani z přidané hodnoty v Polsku vyplývá z možnosti získání vrácení polského DPH za stejných podmínek jako u polských firem. 

Například :

  • zahraniční podnikatel kupuje zboží na území Polska a prodává je na území Polska jiným plátcům, nebo provádí jejich dodání uvnitř společenství mimo území Polska. Takový zahraniční podnikatel není povinen registrovat se k dani z přidané hodnoty v Polsku, avšak pokud se zaregistruje a dojde u něj k výskytu přebytku daně na vstupu, bude moci obdržet vrácení polského DPH podle stejných zásad jako polské firmy. 

 

Zajímá Vás REGISTRACE K DPH V POLSKU, VEDENÍ EVIDENCE DPH V POLSKU, MZDY anebo VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V POLSKU V ČESKÉM JAZYCE?

Kontaktujte POLPARTNER