mar 5, 2015

Pojistné na sociální a zdravotní pojištění pro zakládající živnostenskou činnost v Polsku v roce 2015


 

Osoby zakládající živnostenskou činnost v Polsku mají na začátku právo na preferenční pojistné zálohy na sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že po dobu prvních 24 kalendářních měsíců ode dne zahájení živnostenské činnosti v Polsku, základ vyměření pojistného na sociální a zdravotní pojištění pro tyto osoby tvoří nahlášená částka, avšak nikoliv nižší nežli 30 proc. z částky minimální mzdy. 

Napisał: paulina

Minimální mzda za práci v Polsku je navýšena z 1680,00 zł v roce 2014 na částku 1750 zł v roce 2015. V tomto roce tak nové firmy zaplatí pojistné na sociální a zdravotní pojištění ze základu ve výši 525 zł (v roce 2014 - 504,00 zł) a za období leden-prosinec 2015 budou činit:

  • důchodové pojištění v Polsku- 102,48 zł (98,38 zł v roce 2014, čili nárůst o 4,10 zł),
  • rentovní pojištění v Polsku- 42 zł (40,32 zł v roce 2014, čili nárůst o 1,68 zł),
  • nemocenské pojištění v Polsku - 12,86 zł (12,35 zł v roce 2014, čili nárůst o 0,51 zł),
  • úrazové pojištění v Polsku- 10,13 zł (9,73 zł v roce 2014, čili nárůst o 0,40 zł).

Celkem tak odvody na sociální a zdravotní pojištění v roce 2015 činí 167,47 zł (160,78 zł v roce 2014), mladí živnostníci tak zaplatí o 6,69 zł „hrubého“ více nežli v předchozím roce.

 

Zajímá Vás REGISTRACE K DPH V POLSKU, VEDENÍ EVIDENCE DPH V POLSKU, MZDY anebo VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V POLSKU V ČESKÉM JAZYCE?

Kontaktujte POLPARTNER