Tekst alternatywny

Zkušenosti v účetnict a financích, Certifikát Ministra financí č. 5950/2004 opravňující k poskytování účetních služeb

Vysoce kvalifikovaný tým, přesnost a profesionalita, včasnost a spolehlivost, odpovědnost a svědomitost, protože víme,
že v účetnictví není prostor pro žádné kompromisy!

Spolupráce se subjekty občanského a obchodního práva z různých oborů. Obsluha firem nejen s polským ale i se zahraničním kapitálem (zejména s českým kapitálem). Neváhejte využít naši nabídku!

Nabídka maximálně přizpůsobená všem Vašim potřebám! Máte daňové nedoplatky? Potřebujete zastupování
před daňovými a správními orgány? Kontaktujte nás!

Pro pohodlí našich českých klientů poskytujeme vedení účetnictví v češtině!

Zaměstnáváme vysoce kvalifikovaný tým, jehož všichni členové absolvovali prestižní Vysoké ekonomické školy
a mají oprávnění k poskytování účetních služeb.

INFORMACE O POLSKÉM TRHU

Pojistné na sociální a zdravotní pojištění pro zakládající živnostenskou činnost v Polsku v roce 2015


  Osoby zakládající živnostenskou činnost v Polsku mají na začátku právo na preferenční pojistné zálohy na sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že po dobu prvních 24 kalendářních měsíců ode dne zahájení živnostenské činnosti v Polsku, základ vyměření pojistného na sociální a zdravotní pojištění pro tyto osoby tvoří nahlášená částka, avšak nikoliv nižší nežli 30 proc. z částky minimální mzdy. 

Více...

Daňové identifikační číslo v Polsku / NIP v Polsku/ DIČ v Polsku


DIČ v Polsku. Subjty, které obdrží daňové identifikační číslo (NIP) v Polsku: fyzické osoby, právnické osoby a organizační složky, které nemají právní způsobilost, ale které na základě zvláštních zákonů jsou poplatníky podléhající evidenční povinnosti, jak je uvedeno v zákoně ze dne 13 října 1995 o zásadách evidence a identifikace poplatníků a plátců.  

Více...

Kontrola DPH obchodního partnera v Polsku


olský podnikatel si může, pro potřeby DPH v rámci EU, zkontrolovat svého EU obchodního partnera na základě žádosti VAT-ID,

Více...

Vrácení DPH z Polska


Vrácení DPH z Polské republiky Žádost o navrácení DPH (VAT) řeší polský Finanční úřad, konkrétně II Urząd Skarbowy, na který se musí žadatel obrátit:

Více...

 Strana 2 z 7